www.sportjihlava.cz: JHL - hokej JAHL - hokej JABL - badminton PABL - badminton JASL - quash

Informace o zpracování osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)

 Jsem informován, že v souvislosti s mou účastí v Jihlavské amatérské squashové lize, jejímž organizátorem je:

Jihlavská unie sportu, z. s.(dále jen „Správce“),

je tento Správce povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

  • jméno a příjmení,
  • datum narození

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence hráčů Jihlavské amatérské squashové ligy a s tím souvisejícími činnostmi.

Jsem informován, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence a statistik a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován.

Beru na vědomí, že Správce může předat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

  • Českému svazu ledního hokeje v celé jeho struktuře,
  • příslušné střešní organizaci - České unie sportu v celé její struktuře,
  • o   příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
  • o   s nimiž je uzavřena příslušná zpracovatelská smlouva (především v souvislosti s provozem webového rozhraní soutěže)

a to za účelem

  • vedení evidence hráčů, funkcionářů, trenérů, rozhodčích a s tím souvisejícími činnostmi,
  • identifikace na soutěžích,

Všechny zpracovávané osobní údaje jsou sbírány a zpracovávány pouze k nekomerčním účelům, čistě pro organizaci soutěží pořádaných Jihlavskou unií sportu. Subjekty osobních údajů, kteří odmítnou poskytnutí Osobních údajů nemohu startovat v Jihlavské amatérské hokejové lize.

Prohlašuji, že jsem si text této informace pečlivě přečetl a obsahu rozumím. To stvrzuji zaškrtnutím elektronického potvrzení o přečtení.

Přihlášení

Login:
Heslo:
Automat. přihl.:

Registrace

Zapomenuté heslo

Partneři JASL

Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace