www.sportjihlava.cz: JHL - hokej JAHL - hokej JABL - badminton PABL - badminton JASL - quash

Pravidla

 

Motto

 1. Pyramida vznikla pro zábavu, proto se od všech hráčů očekává jednání fair-play, pohodový a vstřícný přístup. Základním pravidlem je vlastní iniciativa a zájem účastníků odehrát co nejvíce utkání a "nechytračit". Soutěž je založena na zásadách sportovního gentlemanství a čestném jednání zúčastněných.

Definice pyramidy 

 1. Hráči v soutěži jsou řazeni dle pořadí v pyramidovém uspořádání po 28 hráčích. Prvních 28 hráčů tvoří tzv. zlatou pyramidu, dalších 28 hráčů stříbrnou pyramidu atd. Aktuálně nejlepší hráč je na 1. místě v nejvyšší úrovni, další hráči pyramidy jsou pak zařazeni ve vodorovných skupinových úrovních. Tzn. 2. nejvyšší úroveň (2. až 3. místo ), 3. nejvyšší úroveň (4. až 6. místo ), atd. To znamená, že i ve vodorovném pásmu je respektováno kvalitativní pořadí hráčů.
 2. Všechna utkání probíhají na základě výzvy, kdy níže postavený hráč vyzývá výše postaveného.

 Vstup do soutěže, úvodní pořadí

 1. Do soutěže je možné vstoupit kdykoliv, i v jejím průběhu, a to elektronickou registrací na webových stránkách a zaplacením startovného ve výši 500,- Kč. Startovné je možné uhradit bezhotovostně na číslo účtu Jihlavské unie sportu č. 2734681/0100 pod variabilním symbolem 04 a do zprávy pro příjemce uvést příjmení.
 2. Elektronická registrace hráče podléhá potvrzení ředitele turnaje, tzn. na webových stránkách se projeví až po jejím potvrzení organizátorem soutěže po uhrazení startovného.
 3. Úvodní nasazení do soutěže určuje termín registrace a úhrady startovného.
 4. Hráč, který do soutěže vstoupí v jejím průběhu, se zařazuje na konec pyramidy (rozhoduje datum registrace).
 5. Povinností každého hráče je uvést své telefonní číslo a e-mailovou adresu, aby mohl být vyzýván k zápasům. Telefonní čísla a e-mailové adresy hráčů budou zveřejněny pouze v chráněné sekci stránek přístupné pouze registrovaným hráčům.

Pořadí v pyramidě a jeho změny

 1. Zvítězí-li ve hře vyzyvatel, vymění si s vyzvaným místa v pyramidě. Prohraje-li vyzyvatel, zůstávají oba hráči na svém místě.
 2. V případě že hráč neodehraje v období 21 dnů ani jedno utkání, je pasivní, bude penalizován (i opakovaně) poklesem v pyramidě o 3 místa. Výjimku tvoří hráči na prvních 3 místech, kteří mají omezené možnosti výzvy. Penalizace bude automatická a může jí v odůvodněných a hlášených případech (zranění, nemoc, pracovní cesty, dovolená) změnit ředitel soutěže.

Pravidla vyzývání

 1. Hráči se navzájem vyzývají k zápasům dle aktuálního pořadí v pyramidě ve chvíli výzvy tak, že hráč na nižší pozici vyzývá hráče na vyšší pozici a to vše s cílem posunout se do vyšší úrovně – na vyšší pozici v pyramidě. Hráči se mohou vyzývat jakkoli bez rozdílu umístění v pyramidě,
 2. Zápas musí být odehrán ode dne výzvy (zapsané na www) do 14-ti dnů.
 3. Hráč, který již je vyzván nebo vyzval někoho jiného, může být do doby konání zápasu vyzván a může vyzvat jiného hráče.
 4. V případě, že vyzvaný odmítne první termín utkání, je povinen (vyzvaný) v rozmezí maximálně 14 dnů od data výzvy najít náhradní termín. Pokud utkání nebude v náhradním termínu sehráno, postupuje vyzyvatel bez boje (výsledek utkání 2:0). Důležité: výjimku činí zápasy neodehrané v náhradním termínu z důvodů na straně vyzyvatele. Zde platí zásada „fair-play“, tj. že vyzyvatel potvrdí vinu za neodehrání na své straně. Pak se výzva anuluje, pořadí hráčů v pyramidě se nemění; jako by se nehrálo.
 5. Vyzvání hráče:
  • Přihlásit se do systému na webu www.sportjihlava.cz/jasl (vpravo).
  • Vybrat menu "Moje výzvy". (Na dané stránce je vypsaný přehled výzev učiněných hráčem, ale také výzvy soupeřů.)
  • Nová výzva se učiní pomocí formuláře na odkaze "Vyzvat soupeře - single".
  • Ve formuláři si hráč vybere soupeře, kterého chce vyzvat a vloží navržený termín. (Pokud je již na termínu s daným hráčem dohodnutý, zaškrtnout políčko "Definitivní termín".)
  • Odesláním formuláře přijde danému hráči emailem upozornění na novou výzvu. Povinností vyzyvatele je i přesto se s daným hráčem spojit (telefon, email, viz. kontakty na hráče po přihlášení) a domluvit termín zápasu.
  • Rezervaci kurtu provádí vyzyvatel a je povinen jí provést před definitivním potvrzením termínu. Pokud by kurt nebyl volný, je nutné dohodnout se s protihráčem na jiném termínu.
  • Po dohodě na termínu znovu upravit výzvu v přehledu "Moje výzvy" a zaškrtnout políčko "Definitivní termín".
 6. Ten, kdo v posledním odehraném zápase prohrál, nemůže okamžitě vyzývat téhož hráče. Čekací doba je min. 5 dní. Jiné hráče může vyzývat okamžitě.

Zápasy

 1. Zápas se hraje na 2 vítězné sety do 11 bodů s výjimkou situace, kdy je stav 10 - 10. Za tohoto stavu hra pokračuje, dokud jeden z hráčů nezíská vedení o 2 body. Set musí být zakončen rozdílem alespoň 2 bodů. V případě nuceného odchodu některého z hráčů (časová tíseň, zdravotní důvody apod.) se musí oba shodnout na výsledku, v opačném případě je výsledek anulován.
 2. Míčky do zápasu zajišťuje vyzyvatel zápasu a používají se pouze nové nebo zánovní míče, stejného výrobce a typu - nedohodnou-li se hráči jinak.
 3. Kurty hradí soupeři zápasu ½ : ½ .
 4. Žádá-li si hráč rozhodčího, je povinen ho sám zajistit a zaplatit.
 5. Zápis výsledku:
  • Zodpovědný za zápis výsledku do systému je vždy vítěz zápasu.
  • Výsledek musí být zapsán do 24 hodin po odehrání zápasu.
  • Provedení zápisu:
   • Přihlásit se do systému na webu www.sportjihlava.cz/jasl (vpravo).
   • Vybrat menu "Moje výzvy".
   • U výzvy k danému zápasu se po odehrání objeví možnost "Zapsat výsledek".
   • Ve formuláři hráč zapíše výsledek zápasu výběrem z možností. Pokud se třetí set nehrál, ponechá se stav třetího setu 0:0.

Další ustanovení

 1. Všechny protesty, spory, nejasnosti v pravidlech soutěže a případné nejasnosti vzniklé v jejím průběhu řeší ředitel soutěže. Jeho rozhodnutí je konečné.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla hry v žebříčku upravovat a měnit tak, aby zajišťovala spravedlivý a plynulý průběh zápolení hráčů o umístění v pyramidě.
 3. Při opakovaném porušování pravidel má organizátor právo po předchozím upozornění hráče z pyramidy vyřadit.
 4. V případě absence, si může hráč do svého profilu vyplnit formulář tzv. "uvolnění" (případ nemoci či dovolené), čímž nebude moci být vyzván. Tato absence však hráče nezbavuje případné penalizace, která přichází po 21 dnech nečinnosti.
 5. Hráči vždy musí dbát na prvním místě na bezpečnost a nesmí podniknout žádné kroky, které by mohly ohrozit protihráče. 

Přihlášení

Login:
Heslo:
Automat. přihl.:

Registrace

Zapomenuté heslo

Partneři JASL

Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace