www.sportjihlava.cz: JHL - hokej JAHL - hokej JABL - badminton PABL - badminton JASL - quash

ROZPIS

Jihlavské hokejové ligy

2022 – 2023

Organizátor: Jihlavská unie sportu, z. s.

Organizátor soutěže:

Jihlavská unie sportu; Evžena Rošického 2684/6; Jihlava, 586 01

IČ: 00435911; Bankovní spojení: 2734681/0100

Ing. Vítězslav Holub 724 136 213

(dále jen JUS)

Řídící orgán soutěže:

Ing. Vítězslav Holub - Jihlavská unie sportu

David Svoboda - HC STS Chvojkovice Brod

SYSTÉM SOUTĚŽE, ÚČASTNÍCI, HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A ČASOVÝ

Startují:

Týmy hrající v předchozím soutěžním ročníku Jihlavskou hokejovou ligu a nově přihlášené týmy. Hráči jednotlivých týmů se registrují na webovém rozhraní Jihlavské hokejové ligy viz http://www.sportjihlava.cz/jhl/. Bližší podmínky startu hráčů jsou uvedeny v bodě PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI JHL.

Počet účastníků:

6 týmů

Systém soutěže:

Dvoukolově systémem každý s každým. Platí 2 bodový systém.

Postupy a sestupy:

Vítěz soutěže nemá právo přímého postupu do soutěží ČSLH. Ze soutěže nikdo nesestupuje.

Hrací dny:

Zahájení soutěže cca 7. 10. 2022.

Termíny utkání:

 • na základě platného rozpisu soutěže a podle provozních možností HZS naplánuje HC Dukla Jihlava týdenní rozvrh utkání, který bude zveřejněn na webových stránkách HC Dukla Jihlava (hcdukla.cz) a na vývěskách HZS
 • vedoucí mužstev odpovídají za sledování termínů utkání
 • týmy nemají možnost odložení utkání
 • v případě, že dojde provozovatelem HZS ke změně termínu utkání již zveřejněného, je provozovatel HZS tuto změnu povinen neprodleně nahlásit pořádajícímu klubu, který tuto změnu nahlásí soupeři a dále Řídícímu orgánu soutěže a zástupci komise rozhodčích.

Účastníci a jejich čísla pro rozlosování, barvy dresů:

 1. HC Amatero Luka nad Jihlavou (bílá, černá)
 2. HAS Jihlava (modrá, žlutá)
 3. HC Chvojkovice – Brod (zelená)
 4. HC Velký Beranov (bílá)
 5. HC Větrný Jeníkov (červená)
 6. HC Smrčná (černá, bílá)

ROZLOSOVÁNÍ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2022 - 2022

První soutěžní kolo:

Druhé soutěžní kolo

   1    HAS Jihlava - HC Větrný Jeníkov

   2 HC Chvojkovice - Brod - HC Amatero

   3    HC Velký Beranov - HC Smrčná

   4    HC Větrný Jeníkov - HC Smrčná

   5    HC Amatero - HC Velký Beranov

   6 HAS Jihlava - HC Chvojkovice - Brod

   7    HC Chvojkovice - Brod - HC Větrný Jeníkov

   8    HC Velký Beranov - HAS Jihlava

   9 HC Smrčná - HC Amatero

  10 HC Větrný Jeníkov - HC Amatero

  11 HAS Jihlava - HC Smrčná

  12   HC Chvojkovice - Brod - HC Velký Beranov

  13   HC Velký Beranov - HC Větrný Jeníkov

  14 HC Smrčná - HC Chvojkovice - Brod

  15 HC Amatero - HAS Jihlava

16    HC Větrný Jeníkov - HAS Jihlava

17 HC Amatero - HC Chvojkovice - Brod

18    HC Smrčná - HC Velký Beranov

19    HC Smrčná - HC Větrný Jeníkov

20    HC Velký Beranov - HC Amatero

21 HC Chvojkovice - Brod - HAS Jihlava

22    HC Větrný Jeníkov - HC Chvojkovice - Brod

23    HAS Jihlava - HC Velký Beranov

24 HC Amatero - HC Smrčná

25 HC Amatero - HC Větrný Jeníkov

26 HC Smrčná - HAS Jihlava

27    HC Velký Beranov - HC Chvojkovice - Brod

28    HC Větrný Jeníkov - HC Velký Beranov

29 HC Chvojkovice - Brod - HC Smrčná

30 HAS Jihlava - HC Amatero

 

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI JHL

Podmínkou pro přijetí týmu do soutěže je elektronické vyplnění PŘIHLÁŠKY týmu a zaplacení startovného před zahájením soutěže na účet JUS, popř. v hotovosti, podle pokynů organizátora soutěže. Startovné pro účastníky činí 3000,- Kč a bude použito na uhrazení nákladů spojených s organizací a zabezpečením soutěže. Při platbách převodem vždy uvádět variabilní symbol týmu:

Variabilní symbol

Tým

01

HAS Jihlava

02

HC Velký Beranov

03

HC Amatero Luka nad Jihlavou

05

HC Chvojkovice – Brod

06

HC Větrný Jeníkov

07

HC Smrčná

Číslo účtu JUS: 2734681/0100

OPRÁVNĚNÍ STARTU HRÁČE

 1. JHL je určena pro hráče, kteří jsou registrování v systému Jihlavské unie sportu. Bližší podmínky stanovuje organizátor soutěže pře zahájením každého soutěžního ročníku.
 2. V soutěžním ročníku 2022-2023 může hrát soutěžní utkání JHL hráč, který v aktuálním soutěžním ročníku 2022-2023 nenastoupil (nebyl na soupisce) v žádném utkání oficiální soutěže ČSLH, popř. jestliže splní všechna ustanovení Řídícího orgánu JHL pro daný soutěžní ročník.
 3. Brankáři mohou souběžně působit i v jiných soutěžích, vyjma oficiálních soutěží ČSLH.
 4. Brankáři mohou být uvedeni pouze na soupisce jednoho týmu. Brankář může nastoupit libovolně za různé týmy v soutěži. Týmy mohou využít I brankáře hrajícího za tým JAHL.
 5. Brankáři musí být v soupisce na webu JHL označeni jako brankáři. U hráčů do pole je doporučeno (kvůli individuálnímu vyhodnocení a statistikám), ale není povinné uvádět post (obránce/útočník).
 6. Žádost o kontrolu oprávněnosti startu hráče MUSÍ kapitán rozhodčímu oznámit NEJPOZDĚJI do zahájení 3. třetiny utkání, a to tím, že předá rozhodčímu lístek, kde napíše čísla hráčů, které požaduje kontrolovat. NA ZPĚTNÉ ŽÁDOSTI NEBUDE BRÁN ZŘETEL. Rozhodčí, kapitáni, vedoucí týmů a konfrontovaní hráči se ihned po ukončení zápasu odeberou do kabiny rozhodčích nebo do boxu časoměřičů. V kabině nebo v boxu časoměřičů se provádí kontrola na základě zobrazení registrací na webu JHL a předložení občanského průkazu konfrontovaných hráčů. Do kontroly totožnosti má právo ze zúčastněných zasahovat pouze vedoucí týmů, kapitáni, časoměřiči nebo rozhodčí. Kapitáni, vedoucí mužstev a časoměřiči jsou oprávněni s rozhodčím, a to pouze dovoleným a slušným způsobem, provést kontrolu totožnosti, a to nahlédnutím na OP kontrolovaného hráče. Rozhodčí je povinen kapitánům a vedoucích mužstev sdělit rozhodnutí, které MUSÍ zapsat do zápisu utkání jako výsledek kontroly totožnosti. V případě ODMÍTNUTÍ podstoupení kontroly konfrontovaného hráče provinivšího se týmu, bude AUTOMATICKY rozhodnuto ku prospěchu týmu, který vznesl protest.

SOUPISKA TÝMU

 1. Soupisku týmu vyplňují vedoucí týmů prostřednictvím webových stránek JHL. Systém evidence hráčů týmů bude Řídícím orgánem upřesněn vždy před startem soutěže tak, aby údaje zadané do systému webových stránek odpovídaly podmínkám GDPR. Hráč nerespektující podmínky evidence hráčů JHL, stanovené Řídícím orgánem, nemůže být zařazen na soupisku týmu.
 2. Soupiska týmu může obsahovat maximálně 25 hráčů (včetně brankářů).
 3. Změny v soupisce, tzn. přestupy hráčů mezi kluby, je možné provést výhradně se souhlasem obou týmů na základě žádosti adresované Řídícímu orgánu soutěže.
 4. Žádný z hráčů nesmí být zapsán na více jak jedné soupisce JHL.
 5. Za soupisku týmu a dodržování pravidel JHL zodpovídá vedoucím týmu, který má za povinnost ostatní spoluhráče ze svého týmu seznámit s platnými pravidly JHL.
 6. Termín pro vyplnění soupisek je 5. 10. 2022, poté budou vedoucím týmů uzamčeny, o odemčení soupisek pro realizování přestupů budou vedoucí včas informováni.

ÚPRAVA PRAVIDEL ČSLH PRO SOUTĚŽ JHL

 1. Kluby se v předstihu dohodnou se soupeřem na barvách dresů, při shodné barvě mají přednost volby domácí.
 2. Hráči musí mít jednotnou barvu dresů s čísly, není povinnost mít jednotnou barvu přileb, kalhot a štulpen.
 3. Hráči mladší osmnácti let jsou povinni používat schválené celoobličejové ochranné masky, chránič krku a hrdla. Používání chrániče úst je doporučen.
 4. Vzhledem k tomu, že zapisovatelem i časoměřičem zápasu je jedna osoba, tak si musí hráči sami otevřít a sami zavřít dvířka trestné lavice při začátku a při konci jejich trestu, zapisovatel nemá povinnost hráčům s dvířky pomáhat. Je proto povinností hráče, aby i po vypršení trestu při návratu na hrací plochu za sebou zavřel dveře trestné lavice, neučiní-li tak dle předchozí osobní dohody časoměřič. I v případě této dohody s časoměřičem zůstává zodpovědný za jejich zavření dotyčný hráč. V případě nerespektování této povinnosti je rozhodčí povinen udělit hráči dvouminutový trest.
 5. Řídící orgán soutěže je oprávněn nařídit tzv. lustraci hráče. Vzhledem k podmínkám ČSLH nemůže tuto lustraci vykonat Řídící orgán soutěže, ale musí ji provést sám hráč. V případě nařízené lustrace, doloží hráč výpis ČSLH o své hráčské minulosti. V případě nedoložení nařízené "lustrace", nesmí hráč v soutěži JHL hrát.

ZÁPIS O UTKÁNÍ

Je vyhotovován elektronicky prostřednictvím webové aplikace JHL. V případě nefunkčnosti aplikace či např. výpadku signálu internetu bude zápis pořizován “provizorní” papírovou formou z něhož bude následně vyhotoven zápis elektronický. Vedoucí týmů jsou povinni zapsat pouze hráče, kteří k zápasu nastoupí.  V případě, že budou uvedení v zápise i hráči, který k zápisu nenastoupí, je v pravomoci Řídícího orgánu zápas kontumovat ve prospěch soupeře. Při pořizování zápisu je stanoveno toto pořadí a odpovědnost:

Vedoucí družstva domácích:

Ve webové aplikaci vyplňuje sestavu domácích a čísla hráčů. Zápis potvrdí nejpozději 10 minut před začátkem utkání.

Vedoucí družstva hostů:

Ve webové aplikaci vyplňuje sestavu hostů, čísla hráčů a Zápis potvrdí nejpozději 10 minut před začátkem utkání.

Zapisovatel a časoměřič

 1. Jsou zajištěni z řad pomocných rozhodčích prostřednictvím HC Dukla Jihlava.
 2. Zaznamenávají branky, asistence a tresty podle hlášení rozhodčích.
 3. Po skončení utkání s vedoucími týmů a rozhodčím potvrdí v boxu časoměřičů elektronický zápis.
 4. Po skončení utkání je příslušným osobám vyplácena náhrada za výkon funkce v hotovosti ve výši 300,- Kč.

Vedoucí družstev po utkání

 1. V boxu časoměřičů IHNED po utkání zkontrolují vyplněné údaje elektronického zápisu, nahlásí rozhodčím případná zranění hráčů, a potvrdí jeho správnost. Tím berou na vědomí údaje o vstřelených brankách a uložených trestech.
 2. Zjistí-li vedoucí družstva dodatečně, že byly zaznamenány údaje např. o vstřelených brankách chybně a požaduje-li (po uzavření elektronického zápisu) jejich dodatečnou opravu, bude týmu stržena finanční částka 300,- Kč za dodatečnou úpravu elektronického zápisu.
 3. Vyplatí odměny rozhodčím a boxu časoměřičů.

ROZHODČÍ

 1. Každé utkání bude dle pravidel ČSLH řídit minimálně jeden rozhodčí, které k utkání deleguje OSLH Jihlava (pan Libor Paur MT: 774 651 204, l.paur@seznam.cz).
 2. Delegování rozhodčího zakládá jeho povinnost se k utkání dostavit v dostatečném časovém předstihu.
 3. Rozhodčímu je domácím týmem do 15 min. po skončení utkání vyplácena náhrada za výkon funkce v hotovosti ve výši 700,- Kč jeden rozhodčí (600,- Kč/osoba v případě dvou rozhodčích).
 4. Pokud bylo utkání po jeho zahájení předčasně ukončeno, a to z jakéhokoli důvodu, náleží rozhodčím náhrady v plné výši.
 5. V případě, že se k utkání nedostaví delegovaný rozhodčí, je povinností obou týmů domluvit se na rozhodčím (rozhodčích) určeným ze svých řad, příp. diváků. Pro tyto výjimečné případy je píšťalka k dispozici na Infocentru HZS. Totéž platí, nedostaví-li časoměřič či zapisovatel.

HRACÍ DOBA A DOBA TRESTŮ

 1. Hrací doba je stanovena 3 x 15 minut čistého času.
 2. Limit pro odehrání celého utkání včetně rozbruslení, přestávek a případných nájezdů je 1,5 hod.
 3. V případě překročení doby pro odehrání utkání před vypršením času platí výsledek v době ukončení utkání rozhodčím.
 4. Osobní trest 10. minutový se krátí na 7 minut.
 5. Větší trest 5. minutový se krátí na 4 minuty.
 6. Menší trest 2. minutový se krátí na 1 minutu.

DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ

 1. Hráč, který obdrží trest ve hře (TH), má okamžitě nepodmíněně zastavenou činnost. O ukončení zastavení činnosti rozhodne Řídící orgán soutěže.
 2. Hráč, který obdrží trest do konce utkání (OK), má automatický zákaz startu v následujícím utkání.
 3. Hráč, který obdrží druhý osobní trest (OT), má automatický zákaz startu v následujícím utkání. Obdrží-li stejný hráč v jednom utkání druhý OT, mění se trest na OK a do tabulky trestů se započítává pouze OK a znamená automatický zákaz startu v následujícím utkání.
 4. OT a OK si sledují samotná družstva a odpovídají za zastavení provinilého hráče. Dodržování tohoto ustanovení kontroluje Řídící orgán soutěže.
 5. Nastoupí-li k utkání hráč, který má zastavenou činnost nebo zákaz startu v utkání bude utkání kontumováno ve prospěch soupeře, nerozhodne-li Řídící orgán soutěže jinak.
 6. V případě, že Řídící orgán soutěže rozhodne o neoprávněném startu hráče, je povinen provinivší se klub uhradit náklady utkání

(pronájem, rozhodčí a časomíru).

ŠKODY NA ZAŘÍZENÍ ZIMNÍHO STADIONU

 1. Všichni účastníci JHL, přítomni na utkání JHL jsou povinni dodržovat Provozní řád ZS, který najdete . S jeho zněním seznámí vedoucí družstva své členy.
 2. Škody, které vznikly jako následek nevhodného chování členů družstev, je povinen opravit případně uhradit klub, jehož družstvo škodu prokazatelně způsobilo.
 3. Před utkáním přebírají vedoucí družstev od provozovatele HZS šatny, přičemž společně překontrolují nepoškozenost zařízení.

Jakákoliv poškození ohlásí vedoucí družstev ihned po zjištění provozovateli HZS.

ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ

Zdravotnické zabezpečení je povinností domácího družstva. Při každém utkání musí být k dispozici alespoň základní lékařská výbava a přístupný aktivní mobilní telefon k přivolání lékařské pomoci.

POSTIHY, PROTESTY

Postihy:

 1. Pokud se jeden z týmů nedostaví k utkání, bude zápas kontumován ve prospěch soupeře a do tabulky bude započten výsledek 5:0.
 2. Tým, který se nedostavil k utkání, je povinen uhradit veškeré náklady vzniklé z titulu neodehraného utkání.
 3. Tým musí nastupovat k zápasům jen s hráči uvedenými na soupisce mužstva. Soupisky budou k dispozici účastníkům i rozhodčím, aby nedocházelo k tomu, že za dané mužstvo nastoupí jiní hráči, než jsou na soupisce mužstva. Kontrola může být prováděna na základě podnětu jednoho z účastníků utkání. Kontrolu provede rozhodčí za účasti kapitánů obou mužstev. V případě neoprávněného startu hráče bude tým povinen uhradit postih ve výši 1000,- Kč.

Protesty:

Protesty mužstev projednává Řídící orgán soutěže po předchozím uhrazení 500,- Kč.

Ochrana osobních údajů – GDPR

Jihlavská unie sportu, z. s. jako organizátor Jihlavské hokejové ligy (dále jen „Správce“), je povinen na základě §3 a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat osobní údaje jméno a příjmení, titul, datum narození, adresu místa pobytu, u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence hráčů Jihlavské hokejové ligy a s tím souvisejícími činnostmi.

Na základě §3 a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány výše uvedené Osobní údaje po dobu 5 let ode dne, kdy přestane subjekt osobních údajů vykonávat v rámci Jihlavské hokejové ligy svoji činnost, pro kterou je Správcem evidován.

Na základě oprávněného zájmu Správce budou osobní údaje:

fotografie uchovávány a zpracovávány pro účel identifikace hráčů soutěže, aby nedocházelo k neoprávněnému startu hráčů, kteří nemají svoji registrační kartu a mohli by tak startovat v soutěži na cizí jméno.

e-mailová adresa pro vytvoření jedinečného účtu hráče či funkcionáře tak, aby mohl zadat své osobní údaje do systému webového rozhraní soutěže a aby mohl tyto údaje editovat.

Tyto Osobní údaje budou uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy přestane subjekt osobních údajů vykonávat v rámci Jihlavské hokejové ligy svoji činnost, pro kterou je Správcem evidován.

Správce může předat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

Českému svazu ledního hokeje v celé jeho struktuře, příslušné střešní organizaci – České unie sportu v celé její struktuře, příslušným orgánům státní správy a samosprávy, s nimiž je uzavřena příslušná zpracovatelská smlouva (především v souvislosti s provozem webového rozhraní soutěže)

a to za účelem

 vedení evidence hráčů, funkcionářů, trenérů, rozhodčích a s tím souvisejícími činnostmi, identifikace na soutěžích,

Všechny zpracovávané osobní údaje jsou sbírány a zpracovávány pouze k nekomerčním účelům, čistě pro organizaci soutěží pořádaných Jihlavskou unií sportu.

Adresář klubů

Klub

Kontaktní osoba (zvýrazněna)

Další osoby klubu

Telefon

E-mail

HC Velký Beranov

Vojtěch Kliment

Milan Bouda

776 388 985

739 325 701

vkliment@seznam.cz

MILAN.BOUDA@CENTRUM.CZ

HC Amatero Luka n. J.

Petr Berka

733 723 899

pete.bercik@centrum.cz

HC STS Chvojkovice-Brod

David Svoboda

Marek Sedlák

725 503 319

608 676 712

david.olinek@seznam.cz

marek.sedlak@heineken.com

HAS Jihlava

Petr Okáč

Vítězslav Holub

602 748 752

602 762 137

petr@okac.eu

vholub@post.cz

HC Větrný Jeníkov

Petr Prášek

Dan Hodek

604 533 858

724 073 215

ppjihlava@seznam.cz

hodekdan97@seznam.cz

HC Smrčná

Patrik Jenča

Richard Havlíček

604 433 171

720 976 914

jenca@seznam.cz

richard.havlicek@leadersfinance.cz

 

Průběžná tabulka ZČ

P Tým Z S B
1. Amatero 0 0:0 0
2. Chvojkovice 0 0:0 0
3. Smrčná 0 0:0 0
4. HAS 0 0:0 0
5. Velký Beranov 0 0:0 0
6. Větrný Jeníkov 0 0:0 0

kompletní tabulka

Přihlášení

Login:
Heslo:
Automat. přihl.:

Nový účet (registrace)

Zapomenuté heslo

Partneři JHL

Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2023 Ing. Vítězslav Holub | Administrace