www.sportjihlava.cz: JHL - hokej JAHL - hokej JABL - badminton PABL - badminton JASL - quash

Pravidla

Pravidla platná od 5.10.2016

Pravidla jsou platná pro soutěž dvouher i smíšených čtyřher - MIXŮ

Motto

 1. Pyramida vznikla pro zábavu, proto se od všech hráčů očekává jednání fair-play, pohodový a vstřícný přístup. Základním pravidlem je vlastní iniciativa a zájem účastníků odehrát co nejvíce utkání a "nechytračit". Soutěž je založena na zásadách sportovního gentlemanství a čestném jednání zúčastněných.

Definice pyramidy 

 1. Hráči v soutěži jsou řazeni dle pořadí v pyramidovém uspořádání. Aktuálně nejlepší hráč je na 1. místě v nejvyšší úrovni, další hráči pyramidy jsou pak zařazeni ve vodorovných skupinových úrovních. Tzn. 2. nejvyšší úroveň (2. až 3. místo ), 3. nejvyšší úroveň (4. až 6. místo ), atd. To znamená, že i ve vodorovném pásmu je respektováno kvalitativní pořadí hráčů.
 2. Všechna utkání probíhají na základě výzvy, kdy níže postavený hráč vyzývá výše postaveného.

 Vstup do soutěže, úvodní pořadí

 1. Do soutěže je možné vstoupit kdykoliv, i v jejím průběhu, a to elektronickou registrací na webových stránkách a zaplacením startovného ve výši 150,- Kč. Vstup do ligy po 1.2.2020 v hodnotě 100,- Kč. Startovné je možné uhradit v hotovosti v SVČ TEMPO případně bezhotovostně na základě domluvy s ředitelem soutěže.
 2. Elektronická registrace hráče podléhá potvrzení ředitele turnaje, tzn. na webových stránkách se projeví až po jejím potvrzení ředitelem soutěže po uhrazení startovného.
 3. Úvodní nasazení do soutěže bude na základě úvodního turnaje, který se uskuteční 19.10.2019 v tělocvičně SVČ TEMPO Polná pro dvouhry a 2.11.2019 pro smíšené čtyřhry. Účast na turnaji není podmínkou účasti v badmintonové lize.
 4. Hráč, který do soutěže vstoupí v jejím průběhu, se zařazuje na konec pyramidy (rozhoduje datum registrace).
 5. Povinností každého hráče je uvést své telefonní číslo a e-mailovou adresu, aby mohl být vyzýván k zápasům. Telefonní čísla a e-mailové adresy hráčů budou zveřejněny pouze v chráněné sekci stránek přístupné pouze registrovaným hráčům.

Pořadí v pyramidě a jeho změny

 1. Zvítězí-li ve hře vyzyvatel, vymění si s vyzvaným místa v pyramidě. Prohraje-li vyzyvatel, zůstávají oba hráči na svém místě.
 2. V případě že hráč neodehraje v období 35 dnů ani jedno utkání, je pasivní, bude penalizován (i opakovaně) poklesem v pyramidě o 3 místa. Výjimku tvoří hráči na prvních 3 místech, kteří mají omezené možnosti výzvy. Penalizace bude automatická a může jí v odůvodněných a hlášených případech (zranění, nemoc, pracovní cesty, dovolená) změnit ředitel soutěže.

Pravidla vyzývání

 1. Hráči se navzájem vyzývají k zápasům dle aktuálního pořadí v pyramidě ve chvíli výzvy tak, že hráč na nižší pozici vyzývá hráče na vyšší pozici:
  • horizontálně - ve své příslušné úrovni
  • vertikálně - maximálně však o 1 úroveň pyramidy výše
  • hráči na 1. až 6. místě se mohou vyzývat bez ohledu na úrovně
  • hráči v úrovní 7 - 15 mohou vyzývat 2 úrovně výše
  a to vše s cílem posunout se do vyšší úrovně – na vyšší pozici v pyramidě.
 2. Zápas musí být odehrán ode dne výzvy (zapsané na www) do 15-ti dnů.
 3. Hráč, který již je vyzván nebo vyzval někoho jiného, nemůže být do doby konání zápasu vyzván a nemůže vyzvat jiného hráče.
 4. V případě, že vyzvaný odmítne první termín utkání, je povinen (vyzvaný) v rozmezí maximálně 15 dnů od data výzvy najít náhradní termín. Pokud utkání nebude v náhradním termínu sehráno, postupuje vyzyvatel bez boje (výsledek utkání 2:0). Důležité: výjimku činí zápasy neodehrané v náhradním termínu z důvodů na straně vyzyvatele. Zde platí zásada „fair-play“, tj. že vyzyvatel potvrdí vinu za neodehrání na své straně. Pak se výzva anuluje, pořadí hráčů v pyramidě se nemění; jako by se nehrálo.
 5. Vyzvání hráče:
  • Přihlásit se do systému na webu www.sportjihlava.cz/pabl (vpravo).
  • Vybrat menu "Moje výzvy". (Na dané stránce je vypsaný přehled výzev učiněných hráčem, ale také výzvy soupeřů.)
  • Nová výzva se učiní pomocí formuláře na odkaze "Vyzvat soupeře - single".
  • Ve formuláři si hráč vybere soupeře, kterého chce vyzvat a vloží navržený termín. (Pokud je již na termínu s daným hráčem dohodnutý, zaškrtnout políčko "Definitivní termín".)
  • Odesláním formuláře přijde danému hráči emailem upozornění na novou výzvu. Povinností vyzyvatele je i přesto se s daným hráčem spojit (telefon, email, viz. kontakty na hráče po přihlášení) a domluvit termín zápasu.
  • Rezervaci kurtu provádí vyzyvatel a je povinen jí provést před definitivním potvrzením termínu. Pokud by kurt nebyl volný, je nutné dohodnout se s protihráčem na jiném termínu.
  • Po dohodě na termínu znovu upravit výzvu v přehledu "Moje výzvy" a zaškrtnout políčko "Definitivní termín".
 6. Ten, kdo v posledním odehraném zápase prohrál, nemůže okamžitě vyzývat téhož hráče. Čekací doba je min. 5 dní. Jiné hráče může vyzývat okamžitě.
 7. Pravidla vyzývání během "hracích pátků" (dále jen HrP). Hráč, který se bude účastnit Hrp je povinnen mít v systému připravenou výzvu a domluveného soupeře na první zápas. Další zápasy se během HrP domlouvají na místě podle aktuálních pozic v pyramidě a zápasy zaznamenává ředitel soutěže nebo jím pověřená osoba. Hrací pátek umožňuje každému hráči odehrát více zápasů v jednom dni.

Zápasy

 1. Zápas se hraje na 2 vítězné sety (1 set = 21 bodů). Hraje se bez ztrát. Set musí být zakončen rozdílem alespoň 2 bodů. Za stavu 29:29 strana, která získá 30. bod, vyhraje set. V případě nuceného odchodu některého z hráčů (časová tíseň, zdravotní důvody apod.) se musí oba shodnout na výsledku, v opačném případě je výsledek anulován.
 2. Míčky do zápasu zajišťuje vyzyvatel zápasu a používají se pouze nové nebo zánovní míče, stejného výrobce a typu - nedohodnou-li se hráči jinak.
 3. Kurty hradí soupeři zápasu ½ : ½ .
 4. Žádá-li si hráč rozhodčího, je povinen ho sám zajistit a zaplatit.
 5. Zápis výsledku:
  • Zodpovědný za zápis výsledku do systému je vždy vítěz zápasu. Výsledky zápasů během HrP zaznamenává ředitel soutěže nebo jím pověřená osoba.
  • Výsledek musí být zapsán do 24 hodin po odehrání zápasu.
  • Provedení zápisu:
   • Přihlásit se do systému na webu www.sportjihlava.cz/pabl (vpravo).
   • Vybrat menu "Moje výzvy".
   • U výzvy k danému zápasu se po odehrání objeví možnost "Zapsat výsledek".
   • Ve formuláři hráč zapíše výsledek zápasu výběrem z možností. Pokud se třetí set nehrál, ponechá se stav třetího setu 0:0.

Další ustanovení

 1. Všechny protesty, spory, nejasnosti v pravidlech soutěže a případné nejasnosti vzniklé v jejím průběhu řeší ředitel soutěže. Jeho rozhodnutí je konečné.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla hry v žebříčku upravovat a měnit tak, aby zajišťovala spravedlivý a plynulý průběh zápolení hráčů o umístění v pyramidě.
 3. Při opakovaném porušování pravidel má organizátor právo po předchozím upozornění hráče z pyramidy vyřadit.
 4. V případě absence, si může hráč do svého profilu vyplnit formulář tzv. "uvolnění" (případ nemoci či dovolené), čímž nebude moci být vyzván. Tato absence však hráče nezbavuje případné penalizace, která přichází po 35 dnech nečinnosti. 

Konečné pořadí v soutěži

 1. Soutěž dvouher i smíšených čtyřher - MIXŮ bude zakončena závěrečným turnajem.
 2. O konečném umístění v soutěži se bude rozhodovat podle následujícího klíč. Sečtou se pořadí v pyramidě a pořadí v závěrečné turnaji. Vítězem celkové soutěže bude hráč nebo smíšený pár s nejnižším součtem.
 3. V případě shodného součtu rozhoduje o vítězi celkové soutěže lepší umístění v dlouhodobé části - pyramidě.
 4. V případě, že se hráč/pár nezúčastní závěrečného turnaje bude mu/jim v pořadí v pyramidě připočten koeficient (počet hráčů/párů v turnaji + 1, tj. jako by se umístil na turnaji na posledním místě)

Termíny hracích pátků v sezóně 2019/2020

dvouhry

smíšené čtyřhry
MIXY

8.11.2019 15.11.2019 
29.11.2019 6.12.2019
20.12.2019 28.12.2019
10.1.2020 17.1.2020
1.2.2020 7.2.2020
21.2.2020 28.2.2020
6.3.2020 20.3.2020
3.4.2020 10.4.2020

Závěrečné turnaje na ukončení sezóny 2019/2020 budou

Dvouhry:  18.4.2020

MIXY:  

Přihlášení

Login:
Heslo:
Automat. přihl.:

Registrace

Zapomenuté heslo

Rezervace hřiště

Partneři PABL

Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace