www.sportjihlava.cz: JHL - hokej JAHL - hokej JABL - badminton PABL - badminton JASL - quash

Pravidla JAHL (Jihlavská Amatérská Hokejová Liga)
 X. ročník 2023 - 2024

Organizátor soutěže:

Jihlavská unie sportu; Evžena Rošického 2684/6; Jihlava, 586 01
IČ: 00435911; Bankovní spojení: 2734681/0100
Ing. Vítězslav Holub 724 136 213

(dále jen JUS)

Řídící orgán soutěže:

Visor: Ing. Petr Schwarz, 606 774 244
Supervisor: Ing. Vítězslav Holub

Systém soutěže, účastníci, hodnocení výsledků a časový harmonogram

Startují:

Neregistrovaní hráči a výjimkou povolení i registrovaní hráči. Registrovaní hráči VÝHRADNĚ dle podmínek v článku „OPRÁVNĚNÍ STARTU HRÁČE“.

Počet účastníků:

14

Systém soutěže:

Každý tým se střetne se soupeřem 1x, odehraje tedy celkem 13 utkání.  Platí 3 bodový systém, tzn. vítězný tým si připíše 3 body, při remíze si připíší oba týmy po 1 bodě, vítěz na nájezdy + 1 bod. V případě nerozhodného skóre v jakémkoli utkání rozhodují samostatné nájezdy, a to po 3 nájezdech na každé straně, při nerozhodnutí po jednom nájezdu na každé straně až do rozhodnutí. Sérii prvních tří nájezdů nesmí vykonávat opakovaně jeden exekutor, ostatní série ano.

Hrací dny:

dle rozpisu HC Dukla Jihlava

Zahájení soutěže:

od 15. 9. 2023

Účastníci a jejich čísla (dle umístění v předchozím ročníku) pro rozlosování, barvy dresů:

 1. BEARS (jedna sad červená, druhá maskáč)
 2. HC Bulls Dobronín (reflexní světlá zelená, druhá sada černá)
 3. HC Amatero Luka nad Jihlavou (bílá, černá)
 4. FRESH LINK (černá, doplňková zelená)
 5. HC Sharks Zhoř (žlutá, doplňková černá)
 6. Mokov (jedna sada bílá, druhá modrá, třetí černá)
 7. HC Číchov (jedna sada tmavě modrá, druhá žlutá)
 8. TJ Růžená (bílá doplňková černá, červená)
 9. HC Slavoj Bezděkov (žlutá, doplňková červená)
 10. Sokol Puklice (oranžová, černá)
 11. HC Blizzard (jedna sada bílá, druhá černá)
 12. Black Rockets (černá, bílá)
 13. HC Nížkov (červená, černá)
 14. HC Warriors (tyrkysová, doplňková bordó)

Podmínky účasti v soutěži JAHL

 1. Podmínkou pro přijetí týmu do soutěže je elektronické vyplnění soupisky týmu do 15.9.2023 a zaplacení startovného do 30.9.2023na účet JUS. Startovné pro účastníky činí 3.000,- Kč a bude použito na uhrazení nákladů spojených s organizací a zabezpečením soutěže.
 2. Další podmínkou je uhrazení vratné zálohy ve výši 2.500,- Kč do 30. 9. 2023 na účet JUS.  Pokud bude vratná záloha během soutěžního ročníku vyčerpána (např. na úhradu nákladů spojených s utkáním), musí tým tuto zálohu opětovně doplatit z finančních zdrojů daného mužstva, a to nejpozději do dalšího plánovaného zápasu. Pokud se tak nestane, může být dané družstvo vyloučeno ze soutěže. Na konci sezóny 2023-2024 se zálohy (po odečtení postihů - viz. čl. Postihy a tresty) vrací, případně je možné zálohu týmu převést do nadcházející sezóny JAHL.
 3. Podmínkou účasti či pokračování v soutěži je úhrada pronájmu ledu, poplatku za pronájem časomíry a kabinve dvou splátkách.

  Do 30. 9. 2023 první část a do 30. 11. 2023 druhou část na účet JUS.  První dvě splátky je možné uhradit současně. Přehled uvedených částek je před sezónou sdělen jednotlivým týmům.

 4. Nájemné ledové plochy, pronájem časomíry a kabinyhradí Řídící orgán soutěže z  finančních prostředků, které složí týmy na účet JUS.
 5. V případě, že utkání bude z důvodu provádění samostatných nájezdů prodlouženo a tím dojde k nárůstu ceny za nájemné, bude toto zvýšení ceny rozpočítáno mezi obě družstva.
 6. Při platbách převodem vždy uvádět variabilní symbol týmu.

  Číslo účtu JUS: 2734681/0100

  1. Sokol Puklice2001
  2. Mokov2003
  3. HC Sharks Zhoř2004
  4. FRESH-LINK Bulls2006
  5. HC Slavoj Bezděkov2007
  6. HC Číchov2008
  7. HC Blizzard2009
  8. HC TJ Růžená2010
  9. BEARS2012
  10. HC Warriors2013
  11. HC Nížkov2014
  12. HC Dobronín                             2016
  13. Black Rockets                           2017
  14. HC Amatero Luka nad Jihlavvou 2018
 7. Při žádosti o vystavení dokladu vždy uvádět kompletní identifikační údaje (název/jméno příjemce, adresa, IČ, DIČ apod.).
 8. Veškeré informace jsou zveřejňovány na webu  www.sportjihlava.cz/hokej
 9. Přihlášku do soutěže je nutno podat elektronicky prostřednictvím stránek JAHL do 5. 9. 2023 viz: www.sportjihlava.cz/hokej/prihlaseni

Oprávnění startu hráče

 1. JAHL je určena pro neregistrované i registrované hráče. V aktuální sezóně 2023–2024 nesmí hráč před svým působením v JAHL odehrát jakékoli utkání v registrované soutěži ČSLH či oficiálních soutěžích jiných zemí.
 2. Hráč, který kdykoli v tuzemsku nastoupil v seniorských kategoriích od I. ligy (včetně) výše, JAHL hrát nesmí (obdobně toto platí i pro soutěže zahraniční). Hráči, kteří hráli v tuzemsku II. ligu, mohou JAHL hrát, dosáhnou-li věku 50 let nejpozději do 31.8. roku, ve kterém je soutěžní ročník hrán. (Příklad: v ročníku 2023-2024 může hrát hráč, který dosáhne věku 50 let do 31.8.2024).
 3. Hráč, který nastoupil kdykoli v Krajském přeboru, a splňuje podmínky v bodě „Výjimky-podmínky pro účast hráče v soutěži JAHL“, hrát JAHL může.
 4. Pro hráče JAHL je možné přestoupit v průběhu sezony do jiného týmu ve vyšší soutěži, hráč je ale po přestupu bez možnosti návratu do JAHL v aktuální sezoně.  
 5. Brankáři mohou souběžně působit i v jiných soutěžích, a to pouze v Okresním nebo v Krajském přeboru, vyšší úroveň není akceptována.

  Výjimky – podmínky pro účast hráče v soutěži JAHL:

  Výjimky – podmínky pro účast hráče v soutěži JAHL:

  • Brankář

  JAHL může chytat brankář, který kdykoliv nenastoupil v soutěži vyšší, než je Krajský přebor nebo hrál v jakýchkoli mládežnických soutěžích. Tzn. brankář, který nastupoval v mládežnické soutěži, a to v I. lize, II. lize nebo extralize dorostu či juniorů, může v soutěži nastoupit pouze tehdy, uplyne-li od jeho posledního působení minimálně 5 let. Tzn., že nastoupil ke shora definovanému utkání (vztahuje se i na případ, že nastoupil jako náhradní brankář) naposledy před datem 15. 9. 2018.

  • KP

  Hráč, který nastoupil v Krajském přeboru, může v aktuální sezoně hrát JAHL nejdříve po dosažení věku 40 ti let. Hrát mohou hráči, kteří dosáhnou věku 40 let, nejpozději do 31.8. roku, ve kterém je soutěžní ročník hrán. (Příklad: v ročníku 2023-2024 může hrát hráč, který dosáhne věku 40 let do 31.8.2024). Toto pravidlo platí maximálně pro 3 hráče v zápise o utkání a maximálně pro 5 hráčů na soupisce týmu.

  • Mládežnické kategorie

  Hráč, který nastoupil na úrovni mládežnické soutěže dorostu či juniorů ve svazových soutěžích, a to za „A, B nebo C“ tým daného klubu, u kterého byl registrován, může v aktuální sezoně hrát JAHL nejdříve po dosažení věku 40 let. Hrát mohou hráči, kteří dosáhnou věku 40 let, nejpozději do 31.8. roku, ve kterém je soutěžní ročník hrán. (Příklad: v ročníku 2023-2024 může hrát hráč, který dosáhne věku 40 let do 31.8.2024). Do mládežnických kategorií se nepočítají starty za kategorie žáků základní školy, tj. maximální akceptovatelný start je maximálně do 9. třídy základní školy. Toto pravidlo platí maximálně pro 3 hráče v zápise o utkání a maximálně pro 5 hráčů na soupisce týmu.

  • Výjimky schválené schůzí klubů soutěže před zahájením soutěžního ročníku 2023 – 2024. Povolené starty hráčů:

   Eva Adamová (1999) - HC Warriors

 6. Žádost o kontrolu oprávněnosti startu hráče MUSÍ kapitán rozhodčímu oznámit NEJPOZDĚJI do zahájení 3. třetiny utkání, a to tím, že předá rozhodčímu lístek, kde napíše čísla hráčů, které požaduje kontrolovat. NA ZPĚTNÉ ŽÁDOSTI NEBUDE BRÁN ZŘETEL. Rozhodčí, kapitáni, vedoucí týmů a konfrontovaní hráči se ihned po ukončení zápasu odeberou do kabiny rozhodčích nebo do boxu časoměřičů. V kabině nebo v boxu časoměřičů se provádí kontrola na základě zobrazení registrací na webu JAHL a předložení občanského průkazu konfrontovaných hráčů. Do kontroly totožnosti má právo ze zúčastněných zasahovat pouze vedoucí týmů, kapitáni, časoměřiči nebo rozhodčí. Kapitáni, vedoucí mužstev a časoměřiči jsou oprávněni s rozhodčím, a to pouze dovoleným a slušným způsobem, provést kontrolu totožnosti, a to nahlédnutím na OP kontrolovaného hráče. Rozhodčí je povinen kapitánům a vedoucím mužstev sdělit rozhodnutí, které MUSÍ zapsat do zápisu utkání jako výsledek kontroly totožnosti. V případě ODMÍTNUTÍ podstoupení kontroly konfrontovaného hráče provinivšího se týmu bude AUTOMATICKY rozhodnuto ku prospěchu týmu, který vznesl protest.

Soupiska týmu

 1. Soupisku týmu vyplňují vedoucí týmů prostřednictvím webových stránek JAHL. Systém evidence hráčů týmů bude Řídícím orgánem upřesněn vždy před startem soutěže tak, aby údaje zadané do systému webových stránek odpovídaly podmínkám GDPR. Hráč nerespektující podmínky evidence hráčů JAHL, stanovené Řídícím orgánem, nemůže být zařazen na soupisku týmu.
 2. Soupiska týmu může obsahovat maximálně 25 hráčů do pole (vyjma brankářů). Systém evidence hráčů je automaticky omezen právě na 25 hráčů.
 3. Změny v soupisce, tzn. přestupy hráčů mezi kluby JAHL, je možné provést výhradně během tří přestupních oken, 1. okno je v termínu 10.12. - 31.12. 2. okno je v termínu 20.1. - 31.1. a třetí okno je v termínu 20.2. - 28.2.
 4. Žádný z hráčů nesmí být zapsán na více jak jedné soupisce JAHL.
 5. Brankáři mohou být uvedeni pouze na soupisce jednoho týmu. Brankář může nastoupit libovolně za různé týmy v soutěži.
 6. Brankáři musí být v soupisce na webu JAHL označeni jako brankáři. U hráčů do pole je doporučeno (kvůli individuálnímu vyhodnocení a statistikám), ale není povinné uvádět post (obránce/útočník).
 7. Za soupisku týmu a dodržování pravidel JAHL zodpovídá vedoucím týmu, který má za povinnost ostatní spoluhráče ze svého týmu seznámit s platnými pravidly JAHL.
 8. Termín pro vyplnění soupisek je 15. 9. 2023, poté budou vedoucím týmů uzamčeny, o odemčení soupisek a systému přestupů v rámci přestupních oken budou vedoucí týmu včas informováni.  
 9. Doplnění týmu o nového hráče, který doposud JAHL nehrál, je možné kdykoli během sezony, a to za předpokladu splnění všech náležitostí o registraci hráče (včetně podmínek GDPR) a pravidel oprávnění startu hráče.

Úprava pravidel ČSLH pro soutěž JAHL

 1. Kluby se v předstihu dohodnou se soupeřem na barvách dresů, při shodné barvě mají přednost volby domácí.
 2. Hráči musí mít jednotnou barvu dresů s čísly, a to včetně brankáře, není povinnost mít jednotnou barvu přileb, kalhot a štulpen.
 3. Hráči mladší osmnácti let jsou povinni používat schválené celoobličejové ochranné masky, chránič krku a hrdla. Používání chrániče úst je doporučen.
 4. Hra do těla je zakázaná, dovolená je pouze při souběžné jízdě. Dojíždění na mantinel, stejně tak bodyčeky ve hře jsou zakázané.
 5. Pravidlo o zákazu střídání hráčů při signalizovaném či po odpískaném zakázaném uvolnění. V JAHL je v těchto případech možné střídat.
 6. Vzhledem k tomu, že zapisovatelem i časoměřičem zápasu je jedna osoba, tak si musí hráči sami otevřít a sami zavřít dvířka trestné lavice při začátku a při konci jejich trestu, zapisovatel nemá povinnost hráčům s dvířky pomáhat. Je proto povinností hráče, aby i po vypršení trestu při návratu na hrací plochu za sebou zavřel dveře trestné lavice, neučiní-li tak dle předchozí osobní dohody časoměřič. I v případě této dohody s časoměřičem zůstává zodpovědný za jejich zavření dotyčný hráč. V případě nerespektování této povinnosti je rozhodčí povinen udělit hráči menší trest.
 7. Řídící orgán soutěže rozhoduje o oprávněnosti startu hráčů v soutěži na základě informací:
  • prověřený a povolený start hráče JAHL v předcházejících sezónách,
  • výpisu ČSLH o registraci/neregistraci hráče (pokud lze tento výpis získat),
  • čestného prohlášení hráče, že splňuje podmínky startu hráče v soutěži JAHL, kterou nový hráče zašle podepsanou Řídícímu orgánu soutěže
  • interně zjištěných informací Řídícího orgánu 
  • splnění dalších povinností hráče (GDPR, fotografie apod.)

  Na základě výše uvedených informací Řídící orgán soutěže schválí start hráče a soupisku hráčů oprávněných ke startu v soutěži JAHL. V případě, že bude následně zjištěno porušení ustanovení o oprávněnosti startu hráče, bude příslušný hráč ze soutěže vyloučen a tým potrestán kontumací všech zápasů, ve kterých hráč startoval neoprávněně (byl uveden na soupisce týmu v daném utkání). 

 8. Kontrola oprávněnosti startu hráčů v soutěži JAHL je brána jako veřejná. Z tohoto důvodu mají týmy možnost tzv. "vlastní lustrace" kteréhokoli hráče JAHL z veřejně dostupných zdrojů a v případě jasného důkazu porušení Pravidel JAHL pro daný soutěžní ročník ze strany kteréhokoli hráče, může organizační pracovník týmu tyto informace předat Řídícímu orgánu soutěže, který tyto informace posoudí, vyhodnotí a přijme případná opatření.

Zápis o utkání

Je vyhotovován elektronicky prostřednictvím webové aplikace JAHL. V případě nefunkčnosti aplikace či např. výpadku signálu internetu bude zápis pořizován „provizorní“ papírovou formou z něhož bude následně vyhotoven zápis elektronický. Vedoucí jsou povinni zapsat pouze hráče, kteří k zápasu skutečně nastoupí. V případě, že budou uvedení v zápise i hráči, kteří k zápasu nenastoupí, je v pravomoci Řídícího orgánu zápas kontumovat ve prospěch soupeře. Při pořizování zápisu je stanoveno toto pořadí a odpovědnost:

Vedoucí družstva domácích:

Ve webové aplikaci vyplňuje sestavu domácích a čísla hráčů. Zápis potvrdí nejpozději 10 minut před začátkem utkání.

Vedoucí družstva hostů:

Ve webové aplikaci vyplňuje sestavu hostů, čísla hráčů a Zápis potvrdí nejpozději 10 minut před začátkem utkání.

Zapisovatel a časoměřič

 1. Jsou zajištěni z řad pomocných rozhodčích prostřednictvím Komise rozhodčích OSLH Jihlava.
 2. Zaznamenávají branky, asistence a tresty podle hlášení rozhodčích.
 3. Po skončení utkání s vedoucími týmů a rozhodčím potvrdí v boxu časoměřičů elektronický zápis.
 4. Po skončení utkání je příslušným osobám vyplácena náhrada za výkon funkce (1 osoba = zapisovatel i časoměřič) v hotovosti ve výši 300,- Kč.

Vedoucí družstev po utkání

 1. V boxu časoměřičů IHNEDpo utkání zkontrolují vyplněné údaje elektronického zápisu, nahlásí rozhodčím případná zranění hráčů, a potvrdí jeho správnost. Tím berou na vědomí údaje o vstřelených brankách a uložených trestech.
 2. Zjistí-li vedoucí družstva dodatečně, že byly zaznamenány údaje např. o vstřelených brankách chybně a požaduje-li (po uzavření elektronického zápisu) jejich dodatečnou opravu, bude týmu stržena finanční částka 300,- Kč za dodatečnou úpravu elektronického zápisu.
 3. Vyplatí odměny rozhodčím a boxu časoměřičů. 

Rozhodčí

 1. Každé utkání základní části bude dle pravidel ČSLH řídit jeden rozhodčí, které k utkání deleguje OSLH Jihlava (pan Libor Paur, tel.:774 651 204, e-mail: l.paur@seznam.cz).
 2. Delegování rozhodčího zakládá jeho povinnost se k utkání dostavit v dostatečném časovém předstihu.
 3. Rozhodčímu je domácím týmem do 15 min. po skončení utkání vyplácena náhrada za výkon funkce v hotovosti ve výši

  700,- Kč jeden rozhodčí

  600,- Kč /osoba v případě dvou rozhodčích

 4. Pokud bylo utkání po jeho zahájení předčasně ukončeno, a to z jakéhokoli důvodu, náleží rozhodčím náhrady v plné výši.
 5. Všechny náhrady rozhodčím, zapisovateli a časoměřiči musí být vyplaceny nejpozději do 20 ti minut po skončení utkání.
 6. Rozhodčí hlásí boxu časoměřičů střelce branky a první asistenci.
 7. V případě, že se k utkání nedostaví delegovaný rozhodčí, je povinností obou týmů domluvit se na rozhodčím (rozhodčích) určeným ze svých řad, příp. diváků. Pro tyto výjimečné případy je píšťalka k dispozici na Infocentru HZS. Totéž platí, nedostaví-li časoměřič či zapisovatel.

Hrací doba a doba trestů

 1. Hrací doba je stanovena 3 x 15 minut čistého času.
 2. Limit pro odehrání celého utkání včetně rozbruslení a přestávek je 1,5 hod. 
 3. Vyprší-li časový limit 1,5 hod. v průběhu 3. třetiny, může utkání rozhodčí ukončit bez ohledu na zbývající čistý čas.
 4. Rozbruslení je max. 10 minut (od začátku stanoveného času k utkání)
 5. Osobní trest 10. minutový se krátí na 7 minut.
 6. Větší 5. minutový trest platí v plné délce (5 minut).
 7. Menší 2. minutový platí v plné délce (2 minuty).

Disciplinární řízení

 1. Hráč, který obdrží trest ve hře (TH), má okamžitě nepodmíněně zastavenou činnost. O ukončení zastavení činnosti rozhodne Řídící orgán soutěže.
 2. Hráč, který obdrží druhý osobní trest (OT), má automatický zákaz startu v následujícím utkání. Obdrží-li stejný hráč v jednom utkání druhý OT, mění se trest na OK a do tabulky trestů se započítává pouze OK a znamená automatický zákaz startu v následujícím utkání.
 3. Obdrží-li hráč osobní trest do konce utkání (OK), znamená to automatický zákaz startu v následujícím utkání.
 4. OT a OK si sledují samotná družstva a odpovídají za zastavení provinilého hráče. Dodržování tohoto ustanovení kontroluje Řídící orgán soutěže.
 5. Nastoupí-li k utkání hráč, který není oprávněn ke startu v soutěži nebo má zastavenou činnost nebo zákaz startu v utkání, bude utkání kontumováno ve prospěch soupeře.
 6. V případě, že u jednoho týmu dojde k opakované kontumaci, má Řídící orgán soutěže pravomoc vyloučit provinivší se družstvo ze soutěže bez jakéhokoli odůvodnění.
 7. V případě, že Řídící orgán soutěže rozhodne o neoprávněném startu hráče, je povinen provinivší se klub uhradit veškeré náklady utkání.

Škody na zařízení zimního stadionu

 1. Všichni účastníci JAHL, přítomni na utkání JAHL jsou povinni dodržovat Provozní řád ZS, který najdete ZDE. S jeho zněním seznámí vedoucí družstva své členy.
 2. Škody, které vznikly jako následek nevhodného chování členů družstev, je povinen opravit případně uhradit klub, jehož družstvo škodu prokazatelně způsobilo.
 3. Před utkáním přebírají vedoucí družstev od provozovatele HZS šatny, přičemž společně překontrolují nepoškozenost zařízení. Jakákoliv poškození ohlásí vedoucí družstev ihned po zjištění provozovateli HZS.
 4. Po skončení utkání provozovatel přebírá kabiny stejným způsobem jako v předchozím bodě.  

Zdravotnické zabezpečení

Zdravotnické zabezpečení je povinností domácího družstva. Při každém utkání musí být k dispozici alespoň základní lékařská výbava a přístupný aktivní mobilní telefon k přivolání lékařské pomoci.

Ostatní

 1. NENÍ možné zažádat o změnu již stanoveného termínu utkání. Termíny jsou stanoveny dle rozpisu ledů HZS a nelze jinak měnit. Změna utkání bude povolena pouze za předpokladu, že to umožní rozpis ledové plochy a budou se změnou souhlasit ostatní týmy, kterých se změna nějakým způsobem dotkne. Ve výjimečných a odůvodnitelných případech je nutné žádat o mimořádnou změnu Řídící orgán soutěže nejméně 7 pracovních dnů předemNa ostatní požadavky nebude brán zřetel.
 2. V případě změny kontaktních údajů apod. je povinností klubu neprodleně informovat Řídící orgán soutěže.
 3. Po ukončení soutěže proběhne vyhodnocení a vyhlášení výsledků.

Postihy, protesty

Postihy:

 1. Pokud se jeden z týmů nedostaví k utkání, bude zápas kontumován ve prospěch soupeře a do tabulky bude započten výsledek 5:0.
 2. Tým, který se nedostavil k utkání, je povinen uhradit veškeré náklady vzniklé z titulu neodehraného utkání, pokud není domluvou týmů řešeno jinak.
 3. Tým musí nastupovat k zápasům jen s hráči uvedenými na soupisce mužstva. Soupisky budou k dispozici účastníkům i rozhodčím, aby nedocházelo k tomu, že za dané mužstvo nastoupí jiní hráči, než jsou na soupisce mužstva. Kontrola může být prováděna na základě podnětu jednoho z účastníků utkání. Kontrolu provede rozhodčí za účasti kapitánů obou mužstev. V případě zjištěného neoprávněného startu hráče bude týmu stanovena pokuta 1000,- Kč, která může být stržena z vratné zálohy, kterou tým na začátku sezóny zaplatil. Vratná záloha musí být následně (do dalšího utkání) doplněna do plné výše.

Protesty:

Protesty mužstev projednává Řídící orgán soutěže po předchozím uhrazení500,- Kč.

Finanční náklady

 1. Finanční náklady soutěže jsou závislé na cenách stanovených Městem Jihlava pro aktuální období. V současné době jsou stanoveny takto (viz HC DUKLA JIHLAVA):

  Hodina ledu (1.9. - 31.3., 0:00 -24:00)      3 300,- Kč (+400,- Kč dvě kabiny)

  Hodina ledu (1.4. - 31.8., 0:00 -24:00)        3 400,- Kč (+400,- Kč dvě kabiny)

  Používání časomíry na jedno utkání             300,- Kč

 2. Před zahájením soutěžního ročníku budou družstva vyzvána k zaplacení příslušné finanční úhrady, se zohledněním příslušných zůstatků z předchozích let.
 3. V případě, že utkání (např. díky nájezdům) bude prodlouženo nad stanovenou 1,5 hodinu a tato nadbytečná doba bude provozovatelem ZS naúčtována, bude tato finanční částka přeúčtována obou týmům k dodatečné úhradě.
 4. V případě jakékoli změny v cenách pronájmů ledové plochy, případně dalších nákladů budou tyto dodatečné náklady přeúčtovány dle skutečné výše účastníkům soutěže.

Ochrana osobních údajů – GDPR

Jihlavská unie sportu, z. s. jako organizátor Jihlavské amatérské hokejové ligy (dále jen „Správce“), je povinen na základě §3 a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat osobní údaje jméno a příjmení, titul, datum narození, adresu místa pobytu, u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence hráčů Jihlavské amatérské hokejové ligy a s tím souvisejícími činnostmi.

Na základě §3 a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány výše uvedené Osobní údaje po dobu 5 let ode dne, kdy přestane subjekt osobních údajů vykonávat v rámci Jihlavské amatérské hokejové ligy svoji činnost, pro kterou jsem Správcem evidován.

Na základě oprávněného zájmu Správce budou osobní údaje:

 • fotografie uchovávány a zpracovávány pro účel identifikace hráčů soutěže, aby nedocházelo k neoprávněnému startu hráčů, kteří nemají svoji registrační kartu a mohli by tak startovat v soutěži na cizí jméno.
 • e-mailová adresa pro vytvoření jedinečného účtu hráče či funkcionáře tak, aby mohl zadat své osobní údaje do systému webového rozhraní soutěže a aby mohl tyto údaje editovat.

Tyto Osobní údaje budou uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy přestane subjekt osobních údajů vykonávat v rámci Jihlavské amatérské hokejové ligy svoji činnost, pro kterou je Správcem evidován.

Správce může předat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Českému svazu ledního hokeje v celé jeho struktuře,
 • příslušné střešní organizaci – České unie sportu v celé její struktuře,
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
 • s nimiž je uzavřena příslušná zpracovatelská smlouva (především v souvislosti s provozem webového rozhraní soutěže)

a to za účelem

 • vedení evidence hráčů, funkcionářů, trenérů, rozhodčích a s tím souvisejícími činnostmi,
 • identifikace na soutěžích,

Všechny zpracovávané osobní údaje jsou sbírány a zpracovávány pouze k nekomerčním účelům, čistě pro organizaci soutěží pořádaných Jihlavskou unií sportu.

Pravidla proti šíření nemoci Covid-19

Základní ustanovení

 1. Tato pravidla stanoví podmínky, za kterých se uskutečňuje a hodnotí soutěžní ročník v případě realizace opatření proti šíření nemoci COVID-19, případně jiné podobné nemoci či skutečnosti obdobným způsobem ovlivňující možnost odehrání soutěžní utkání JAHL.
 2. Podmínky zde stanovené se použijí přiměřeně i na takové situace, které zde nejsou výslovně upraveny.
 3. Tato pravidla se nedotýkají členů týmů v postavení diváků.

Povinnosti členů týmů JAHL

 1. Členové týmů JAHL jsou: hráči uvedení na soupisce týmu, funkcionáři týmu (např. trenéři, kustodi, vedoucí týmů a další fyzické osoby, které zajišťují chod týmu)
 2. Členové týmů jsou povinni řídit se právními předpisy, rozhodnutími a obdobnými opatřeními orgánů státní správy vydanými v souvislosti s šířením nemoci COVID-19.
 3. Hráči ani další fyzické osoby se nesmějí účastnit utkání:
  • po dobu uložené karantény uložené příslušným orgánem státní správy;
  • po dobu stanovenou lékařem v případě zjištění nákazy nemocí COVID-19;
 4. Kluby jsou povinny zajistit, aby jejich hráči, funkcionáři, ale i ostatní osoby zúčastněné na utkání neporušili povinnosti stanovené v odstavci c.

Odložení utkání

 1. Důvodem pro odložení schváleného termínu utkání z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19 je
  • rozhodnutí příslušné Krajské hygienické stanice či jiného příslušného orgánu státní správy;
  • objektivní nemožnost sehrát utkání v důsledku karanténních opatření, tj. méně než sedm hráčů;
  • podle uvážení řídícího orgánu soutěže, též na doporučení Krajské hygienické stanice v souvislosti s probíhajícím epidemiologickým šetřením.
 2. Pro případ odložení schváleného termínu utkání podle odstavce a. bude nový termín sjednán řídícím orgánem soutěže.

Hodnocení pořadí v soutěži po ukončení ročníku

 1. V případě, že soutěž nebude moci být dohrána a všechny kluby v soutěži neodehrají stejný počet utkání, rozhoduje o pořadí postupně vyšší podíl z počtu bodů a počtu odehraných soutěžních utkání; takto vypočtený koeficient zaokrouhlený na tři desetinná místa se považuje za počet bodů.
 2. V případě shodného počtu bodů více klubů, které odehrály shodný počet utkání rozhoduje o pořadí postupně
  • vyšší počet bodů ze vzájemných utkání;
  • brankový rozdíl ze vzájemných utkání;
  • vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních;
  • vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži;
  • vyšší počet vstřelených branek v soutěži;
 3. V případě shodného počtu bodů více klubů, které neodehrály shodný počet utkání rozhoduje o pořadí postupně
  • vyšší počet bodů ze vzájemných utkání;
  • brankový rozdíl ze vzájemných utkání;
  • vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních;
  • vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži;
  • vyšší podíl z počtu vstřelených branek v soutěži a počtu odehraných soutěžních utkání;

Ukončení soutěžního ročníku

Ukončit soutěžní ročník JAHL před odehráním všech plánovaných utkání je oprávněn pouze řídící orgán soutěže.

Změna rozpisu soutěže

Řídící orgán soutěže je oprávněn v nezbytném případě vyvolaném opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 změnit Pravidla JAHL i v průběhu soutěžního ročníku.

Porušení povinnosti

Úmyslné porušení povinnosti podle těchto pravidel, nebo porušení, byť z nedbalosti ve vztahu k hráči se považuje za neoprávněné nastoupení hráče.

Konečná tabulka ZČ

P Tým Z S B
1. Číchov 13 101:50 36
2. Zhoř 13 82:35 31
3. Fresh-link 13 92:41 30
4. Amatero 13 116:51 27
5. Růžená 13 61:49 24
6. BEARS 13 70:51 24
7. Mokov 13 85:58 23
8. Dobronín 13 58:80 18
9. Blizzard 13 69:97 14
10. Puklice 13 40:89 12
11. Rockets 13 43:71 10
12. SLAVOJ 13 65:84 9
13. Nížkov 13 34:102 9
14. Warriors 13 30:88 6

Sezona byla ukončena.

kompletní tabulka

Přihlášení

Login:
Heslo:
Automat. přihl.:

Nový účet (registrace)

Zapomenuté heslo

Partneři JAHL

Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2024 Ing. Vítězslav Holub | Administrace