www.sportjihlava.cz: JHL - hokej JAHL - hokej JABL - badminton PABL - badminton JASL - quash

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (Jihlavská unie sportu, z. s.) moje

 • fotografie,
 • videa,
 • zvukové záznamy,
 • sportovní výsledky

za účelem

 • evidence hráčů (fotografie)
 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 • prezentace na webu,
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

 • rodné číslo
 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • IP adresu

za účelem vedení evidence hráčů a s tím souvisejícími činnostmi (např. vyřizování pojištění).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Českému svazu ledního hokeje v celé jeho struktuře,
 • příslušné střešní organizaci - České unie sportu,
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpřístupněny v rámci webového rozhraní Jihlavské unie sportu pro potřeby evidence a identifikace hráčů Jihlavské amatérské hokejové ligy pro:

 • správce OÚ,
 • funkcionáře týmů Jihlavské amatérské hokejové ligy (vedoucí, trenéři, popř. jiné pověřené osoby),
 • rozhodčí soutěže (dle platného seznamu v propozicích),
 • osoby pomocných funkcí v utkání (např. zapisovatel, časoměřič), dle platného seznamu v propozicích.

Jsem srozuměn se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji zaškrtnutím elektronického souhlasu.

Konečná tabulka ZČ

P Tým Z S B
1. BEARS 13 89:28 34
2. Dobronín 13 91:45 31
3. Amatero 13 100:41 31
4. Fresh-link 13 86:40 30
5. Zhoř 13 64:46 29
6. Mokov 13 60:48 24
7. Číchov 13 90:65 20
8. Růžená 13 45:49 19
9. SLAVOJ 13 62:60 19
10. Puklice 13 31:81 10
11. Blizzard 13 42:73 9
12. Rockets 13 35:73 9
13. Nížkov 13 36:101 5
14. Warriors 13 29:110 3

Sezona byla ukončena.

kompletní tabulka

Přihlášení

Login:
Heslo:
Automat. přihl.:

Nový účet (registrace)

Zapomenuté heslo

Partneři JAHL

Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2023 Ing. Vítězslav Holub | Administrace